بایگانی

  • اکبر ترکان
    مشاور ارشد رئیس‌جمهور:

    تکیه به بودجه دولت برای رونق اقتصادی روشی نادرست است