بایگانی

  • IMG_0305
    امام جمعه اصفهان در شاهین شهر:

    برنامه جمهوری اسلامی صلح با جهان است

  • 3021502
    حجة الاسلام ملکیان امام جمعه شاهین شهر:

    “ولایت فقیه” مهم ترین یادگار حضرت امام خمینی رحمة الله علیه