بایگانی

 • Hamayesh1PNUFR960207046- (2)

  بزرگترین رویداد علمی فریدونشهر/ تصاویر

 • 0132
  اقتصاد مقاومتی در دل طبیعت؛

  همایش گیاهان دارویی در دانشگاه پیام نور فریدونشهر

 • همایش - Copy
  دبیر اجرایی همایش مطرح کرد؛

  برگزاری اولین همایش نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی