بایگانی

  • photo_2017-01-17_14-39-12
    در جلسه برنامه ریزی دهه فجر در بادرود عنوان شد

    صحبت از پایان دوره انقلاب حرف گزافی است