بایگانی

  • IMG_1100
    فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه چادگان:

    پاسداران برای ماندگاری انقلاب باید ظرفیت پاسداری خویش را ارتقاء دهند