بایگانی

  • حیدر جندقیان
    گفتاری از حجت الاسلام حیدر جندقیان (مهدوی)

    همج الرعاع؛ پشه های در باد نباشیم!