بایگانی

  • 13931118000443_PhotoA
    مدیرکل اطلاعات استان اصفهان:

    همدلی و همزبانی رمز عبور از بحران‌ها در نظام اسلامی است

  • آیت الله یوسف طباطبایی نژاد
    آیت‌الله طباطبایی‌نژاد:

    اگر مؤمنین هدفشان الهی باشد چپ و راست دیگر معنایی ندارد