بایگانی

  • sonbak-8
    رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری آران و بیدگل خبر داد:

    دانش بومی کشت هندوانه سنبک در فهرست میراث ناملموس کشور

  • sonbak (1)
    برداشت هندوانه از کویر تفتیده کم باران:

    چاله سنبک شگفتی بزرگ کویر