بایگانی

 • universiti
  مدیر دانشجویی دانشگاه شهرضا:

  اعطای وام دانشجویی به 98 دانشجوی نوبت روزانه و 25 دانشجوی نوبت شبانه

 • وام دانشجویی
  صندوق رفاه اعلام کرد/

  اول تیر؛ آغاز ثبت نام وام‌ های دانشجویی

 • صندوق رفاه
  رئیس صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد/

  اعطای وام ویژه به همه دانشجویان دکتری در سال 95