بایگانی

  • IMAGE635360125585962324

    اعتراف علنی وایبر به جاسوسی درفرم ثبت‌نام

  • Viber-logo
    برنامه‌های مکالماتی رایگان تلفن همراه

    وایبر نرم‌افزار جاسوسی است