بایگانی

  • DSC02682
    نماینده ولی فقیه در سپاه لنجان:

    بسیج یعنی انسجام ملی برای ارتقای کشور در ابعاد مختلف

  • Picture4
    مجید شاهپوری، پرستار نمونه ی تیرانی:

    فقط وجدان کاری داشته باشید و کم کاری نکنید