بایگانی

  • Untitled-1
    در خطبه های نماز جمعه لنجان مطرح شد:

    دشمنان از عراق یکپارچه واهمه دارند