بایگانی

  • IMG_5887
    در سخنرانی راهپیمایی 22 بهمن مطرح شد:

    حضور مردم در پای صندوق های رأی،انسجام و وحدت کشور را نشان می دهد