بایگانی

  • IMG_5738-248x158
    رییس اداره ورزش و جوانان فریدن:

    هیچ یک از روستاهای فریدن دارای فضای ورزشی نیستند