بایگانی

  • ayatollah-khamenei
    خاطره‌ی رهبر انقلاب از اولین روزهای ورود امام به ایران؛

    فرق امام و شما در مردمی بودن است