بایگانی

  • yekta
    هنرمند پیشکسوت با اوج گرفتن بیماری دیابت؛

    اسدا… یکتا: هشتم گروی نهم است، کسی سراغم را نمی ‏گیرد