بایگانی

  • 13920702000421_PhotoA
    سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به سخنان اوباما؛

    آمریکا بر اساس سیاست واقع‌بینانه با ایران رفتار کند