بایگانی

 • majles

  متن گزارش تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص واردات کالاهای استراتژیک

 • نعمت زاده
  نعمت زاده:

  تولید و صادرات راهبرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است

 • سیمان
  بلاتکلیفیها ادامه دارد:

  ابهام در قیمت سیمان