بایگانی

  • Tunisian soldiers patrol a residence in Oued Ellil, west of Tunis
    تونس کانون اعزام تروریست به خاورمیانه؛

    در درگیری نیروهای امنیتی تونس با شبه نظامیان، شش نفر کشته شدند