بایگانی

  • %d9%86%d8%b9%d9%85%d8%aa-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
    وزیر صنعت در اصفهان:

    نمی‌توانیم همه صنایع تعطیل شده را احیا کنیم