بایگانی

 • 139308030948285023916354

  بی پولی، توفیقی اجباری برای وزنه برداری ذوب آهن!

 • 139109220002153
  ورزشکاری که در اخلاق و ورزش بازنده شد؛

  دنیا دار مکافات وزنه بردار دوپینگی شد+ مستندات

 • 1-2566
  ورزش اصفهان در هفته ای که گذشت/ 3

  کاپیتان نویدکیا پس از مدت ها سکوت خبر ساز شد

 • 80792519-4801941
  در پی غیبت در زمان حضور سرزده ماموران وادا؛

  شایعه دوپینگی بودن وزنه بردار اصفهانی قوت گرفت