بایگانی

  • moradi1
    مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان در آمریکا؛

    وزنه بردار اصفهانی رکورد جهان را جابه جا کرد