بایگانی

  • وزیر ارشاد

    عكس/تابلويي كه در دفتر وزير ارشاد سابق نصب شده بود