بایگانی

  • سوریه
    انتخابات ریاست جمهوری سوریه فردا سه شنبه در این کشور برگزار می شود.

    سکوت انتخاباتی در سوریه آغاز شد