بایگانی

  • vazir
    مرثیه‌ای برای غیبت‌های غیرموجه آقای وزیر؛

    وقت وزیر ارشاد از وقت رهبری عزیزتر است!