بایگانی

  • بانک
    وزیر اقتصاد:

    بانک‌ها قادر به ارائه تسهیلات نیستند