بایگانی

  • سازمان ملل
    نماینده ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه امارات

    جزایر سه‌گانه ایرانی جزء لاینفک خاک جمهوری اسلامی است