بایگانی

  • 221126_252
    از توسعه روابط تا توسعه توهين‌ها:

    پاسخ به گستاخی شیوخ منطقه مطالبه‌ای عمومی از دولت تدبیر

  • وقتی یک پلیس پاکستانی "بحرینی اصیل" می شود !
    مردم مظلوم بحرین ؛

    وقتی یک پلیس پاکستانی “بحرینی اصیل” می شود !