بایگانی

  • افغانستان

    اعلام آمادگی افغانستان برای حمله به پاکستان