بایگانی

  • 85135_252
    وزیر نفت دولت دهم در اصفهان:

    تحقق «ما می‌توانیم» تنها راه نجات ایران از شرایط سخت اقتصادی