بایگانی

  • اوباما اسرائیل
    برگي از تاريخ كه حالا در حال اجراست:

    نقشه شوم اسرائيل براي تقسيم كشورهاي اسلامي!