بایگانی

  • 201405101341033
    تحلیل‌گر:

    نتانیاهو از نظر بین‌المللی در حال منزوی شدن است