بایگانی

  • مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان
    از سوی مدیریت حوزه علمیه خواهران استان اصفهان؛

    دوره تربیت مربی نقد فرقه‌ها برگزارشد