بایگانی

  • IMG_3930
    دعوت شهردار شاهین شهر از سرمایه گذاران بخش خصوصی؛

    فرش قرمز شهرداری شاهین شهر زیر پای سرمایه گذاران بخش خصوصی