بایگانی

  • عکس1
    اقامه نماز عید فطر در موزه 20 ساله؛

    مصلی تنها با یک سقف پذیرای نمازگزاران است