بایگانی

  • سید محمود مدرس هاشمی رییس دانشگاه صنعتی اصفهان
    رییس دانشگاه صنعتی اصفهان در گفتگو با صاحب‌نیوز:

    پروژه SOC؛ رصد تهدیدات امنیتی در شبکه‌های سازمانی