بایگانی

  • khaneh
    نقدی بر فیلم «خانه دختر»، ساخته شهرام‌ شاه‌حسینی؛

    خانه دختر؛ بوی تعفن حمله به شخصیت پدر