بایگانی

  • پرويز ثابتي شكنجه گر ساواك كه به تازگي خاطرات جعلي‌اش را منتشر كرده است

    پرویز ثابتی‌، گرداننده اصلی ساواک را بشناسيد