بایگانی

  • Copy (2) of Gianni.Agnelli.Family (1)
    به بهانه سالروز شهادت «مهدی(ادواردو) آنیلی»

    «مالک یوونتوس » یا «دلداده خمینی»؟!