بایگانی

  • 4S0A0550
    در گفتگو با حسینعلی امیری مطرح شد:

    نقش مؤثر بهداری در عملیات آزادسازی خرمشهر/ پزشکان امدادگر همگام با رزمنده ها در خط مقدم