بایگانی

  • sahebnews-271444_109

    سرکوب هيجانات پسابرجامی با بی‌پاسخ گذاشتن مطالبات مردمی