بایگانی

  • توان دفاعی نیروهای مسلح
    کارشناس مسائل نظامی:

    نیروهای مسلح ایران در اخلاق هم سرآمدند

  • asgari
    مسوول شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي اصفهان خواستار شد:

    مسئولان پشتوانه تجمع و حضور مردم را ارج بنهند