بایگانی

  • 20
    حجت الاسلام صابری گفت:

    پشتیبان ولایت فقیه باشیم که همان تبعیت از ایشان است