بایگانی

  • IMG_1590
    مسئول اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی نطنز خبر داد:

    آغاز مرحله سوم طرح پلاک گذاری ماشین های خودگردان بخش کشاورزی