بایگانی

  • 37710_301
    مدیرکل مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی خبرداد؛

    پلاک گذاری 165 هزار دستگاه تراکتور و ماشین‌های کشاورزی در سطح کشور