بایگانی

  • قدیری ابیانه
    دكتر قديري ابيانه درگفت‌وگو ي اختصاصي با صاحب نيوز؛

    اقدام پليس آمريكا در قتل ماريام كاري نژادپرستانه بود