بایگانی

  • IMAGE634448812108601486
    مدير عامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان:

    بازرسي و نظارت بر عملكرد تاكسيرانان شدت مي‌يابد