بایگانی

  • نیروی انتظامی نطنز
    فرمانده انتظامی نطنز:

    توزیع کننده مواد مخدر در نطنز به دام پلیس افتاد

  • پلیس نطنز
    فرمانده انتظامی نطنز خبر داد:

    دستگیری سارقان احشام در بادرود