بایگانی

  • 1447090339_mcfarlane1
    اعراف مشاور امنیت ملّی ریگان، رییس‌جمهور اسبق آمریکا ؛

    اعتراف مک فارلین به مذاکراتش با حسن روحانی / فیلم