بایگانی

 • index
  دریازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان:

  دانشگاه صنعتی اصفهان دستاوردهای پژوهش و فناوری خود را به نمایش گذاشت

 • 75
  به منظور حمایت از کرسی های نظریه پردازی؛

  همایش هم اندیشی اساتید برجسته علوم انسانی بهمن ماه برگزار می شود

 • بنیاد

  وظیفه بنیاد ملی نخبگان چیست؟